0 ORĂ0 min0 Sec

Anunțuri legale

Termeni de utilizare High Social

Data intrării în vigoare și ultima actualizare: 10 octombrie 2022

Bine ați venit pe platformele digitale din SUA, pe site-urile web, aplicațiile ("aplicații"), blogurile sau alte oferte online deținute sau operate de High Social.com (denumite în mod colectiv "Serviciile") care postează link-uri către acești Termeni de utilizare. Serviciile includ servicii de marketing, produse și abonamente oferite de highsocial.com.

Vă rugăm să consultați cu atenție acești Termeni de utilizare înainte de a utiliza Serviciile. Termenii de utilizare reglementează utilizarea și/sau accesul fiecărui utilizator ("dumneavoastră" sau "dumneavoastră") la Servicii.

Prin utilizarea sau accesarea Serviciilor, recunoașteți și sunteți de acord că ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să vă supuneți acestor Termeni de utilizare. De asemenea, recunoașteți că ați citit și ați înțeles practicile noastre privind datele, așa cum sunt descrise în Politica de confidențialitate aplicabilă Serviciilor și Conținutului pe care îl utilizați.

Acești Termeni de utilizare afectează drepturile, responsabilitățile și obligațiile dumneavoastră legale, guvernează utilizarea serviciilor, sunt obligatorii din punct de vedere juridic, limitează răspunderea highsocial.com față de dumneavoastră și vă obligă să ne despăgubiți și să soluționați anumite litigii prin arbitraj individual. Vă rugăm să rețineți că nimic din acești Termeni de utilizare nu afectează drepturile dumneavoastră legale obligatorii în conformitate cu legislația aplicabilă, în măsura în care aceste drepturi vi se aplică și nu pot fi limitate sau excluse.

Dacă nu doriți să vă supuneți acestor Termeni de utilizare și oricăror Termeni adiționali aplicabile (definiți mai jos), nu trebuie să utilizați sau să accesați Serviciile și, dacă este cazul, trebuie să dezinstalați orice descărcări și aplicații ale Serviciilor.

În unele cazuri, puteți fi supus unor termeni și condiții, politici și orientări diferite sau suplimentare ("Termeni suplimentari") care se aplică anumitor părți ale Serviciilor. Acești Termeni suplimentari vor fi postați pe Servicii în legătură cu oferta respectivă. În cazul unui conflict între acești Termeni de utilizare și Termenii adiționali, Termenii adiționali vor prevala.

Acești Termeni de utilizare și Termenii suplimentari pot fi modificați în orice moment, așa că vă încurajăm să revizuiți periodic toți termenii și condițiile postate pe Servicii. În cazul în care aducem modificări semnificative acestor Termeni de utilizare sau Termenilor adiționali aplicabili, vom publica versiunea (versiunile) actualizată (actualizate), împreună cu o dată de intrare în vigoare, și vă vom notifica prin intermediul unei notificări pe Servicii. În cazul în care aveți acești Termeni de utilizare în memoria cache în browserul dvs., Termenii de utilizare care vi se aplică sunt cea mai recentă versiune a Termenilor de utilizare care apare pe un browser care nu are memorie cache.

În cazul în care orice modificare a acestor Termeni de utilizare sau a Termenilor suplimentari nu este acceptabilă pentru dvs., trebuie să întrerupeți accesul și/sau utilizarea Serviciilor și, dacă este cazul, să dezinstalați orice descărcări și aplicații ale Serviciilor.

1. Proprietatea; drepturile dumneavoastră de a utiliza serviciile și conținutul.

1. Proprietatea. Serviciile și tot conținutul acestora (colectiv, "Conținutul"), inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, mărcile de serviciu, denumirile comerciale și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală aferente ("Proprietatea intelectuală"), sunt deținute sau controlate de highsocial.com, de licențiatorii noștri și de anumite alte terțe părți. Toate drepturile, titlurile și interesele în și pentru Conținutul și Proprietatea Intelectuală disponibile prin intermediul Serviciilor sunt proprietatea highsocial.com, a licențiatorilor noștri sau a anumitor alte părți terțe și sunt protejate de drepturile de autor, mărcile comerciale, imaginea comercială, brevetele și/sau alte drepturi și legi privind Proprietatea Intelectuală și concurența neloială din SUA și internaționale în cea mai mare măsură posibilă. highsocial.com deține drepturile de autor pentru selecția, compilarea, asamblarea, aranjarea și îmbunătățirea Conținutului din Servicii.

2. Drepturile dumneavoastră de a accesa și utiliza serviciile și conținutul. Dreptul dvs. de a accesa și utiliza Serviciile și Conținutul este condiționat de respectarea strictă a acestor Termeni de utilizare și a Termenilor adiționali aplicabile. Dreptul dvs. de a accesa și de a utiliza Serviciile și Conținutul va înceta automat în cazul oricărei încălcări a acestor Termeni de utilizare. Aceste drepturi sunt neexclusive, limitate și revocabile de către noi în orice moment, la discreția noastră exclusivă, fără preaviz sau răspundere. Deoarece dreptul dumneavoastră de a accesa și utiliza Serviciile și Conținutul vă este personal, nu puteți nici să vă atribuiți, nici să vă transferați dreptul; orice încercare de a face acest lucru este nulă. Puteți, numai pentru uz personal, necomercial și legal (în mod colectiv, următoarele sunt "Elementele licențiate"):

 1. Afișați, vizualizați, utilizați și redați Conținutul pe un computer, telefon mobil sau alt dispozitiv cu acces la internet sau permis ("Dispozitiv") și/sau imprimați o copie a Conținutului (cu excepția codului sursă și a codului obiect în formă brută sau în alt mod) așa cum vă este afișat;

 2. Dacă vi se pune la dispoziție, să obțineți un cont personal înregistrat (și/sau un nume de utilizator și o parolă aferente) în cadrul Serviciilor și să interacționați cu Serviciile în legătură cu acestea;

 3. Link către Servicii de pe un site web sau alt serviciu online, atât timp cât: (a) legăturile încorporează doar text și nu folosesc niciun nume, logo sau imagine de pe highsocial.com, (b) legăturile și conținutul de pe site-ul dvs. nu sugerează nicio afiliere cu HighSocial.com și nu provoacă nicio altă confuzie și (c) legăturile și conținutul de pe site-ul dvs. nu prezintă HighSocial.com sau produsele sau serviciile sale într-o manieră falsă, înșelătoare, depreciativă sau ofensatoare și nu conțin conținut ilegal, ofensator, obscen, lasciv, obscen, murdar, violent, amenințător, hărțuitor sau abuziv, sau care încalcă drepturile unei terțe părți sau care sunt în alt mod inacceptabile pentru HighSocial.com. HighSocial.com își rezervă dreptul de a suspenda sau de a interzice legătura cu Serviciile din orice motiv, la discreția sa, fără notificare prealabilă sau fără nici o răspundere de orice fel față de dumneavoastră sau față de orice terță parte;

 4. Utilizați orice altă funcționalitate furnizată în mod expres de HighSocial.com pe sau prin intermediul Serviciilor pentru utilizare de către utilizatori, sub rezerva acestor Termeni de utilizare (inclusiv, fără limitare, funcționalitatea de a crea și / sau posta conținut generat de utilizatori (așa cum este definit mai jos)) și orice Termeni adiționali aplicabile.

3. Condiții suplimentare pentru abonamentele de utilizare. Achizițiile de abonamente de utilizare (de exemplu, credite, puncte și/sau monedă virtuală) sau orice elemente virtuale puse la dispoziție în cadrul Serviciilor sunt nerambursabile, nu au nicio valoare monetară (adică nu reprezintă un cont în numerar sau echivalent) și reprezintă achiziții de licențe limitate, neexclusive, revocabile, netransferabile, personale și netransferabile pentru a utiliza doar acele elemente, chiar dacă acestea sunt însoțite de un termen de durată (de exemplu, un abonament lunar). Orice încercare de a transfera, cesiona sau vinde sau comercializa în alt mod un astfel de abonament, indiferent de modul sau metoda utilizată, este nulă și neavenită. Suspendarea sau rezilierea acestuia duce la pierderea abonamentului sau a articolelor suspendate sau reziliate, cu excepția cazului în care se menționează în Termenii adiționali aplicabile. În măsura în care este permis de lege, nu suntem responsabili pentru repararea sau reemiterea oricărui credit sau rambursare sau a oricărei alte sume, ca urmare a modificării de către noi a oricărui abonament de utilizare sau element virtual, sau pentru pierderi sau daune cauzate de erori sau din orice alt motiv.

4. Drepturile celorlalți. În utilizarea serviciilor, trebuie să respectați proprietatea intelectuală și drepturile altora și ale HighSocial.com. Utilizarea neautorizată a Conținutului poate încălca drepturile altora și legile aplicabile și poate avea ca rezultat răspunderea dumneavoastră civilă și penală. Dacă credeți că munca dvs. a fost încălcată prin intermediul Serviciilor, consultați Secțiunea 5 de mai jos.

5. Rezervarea tuturor drepturilor neacordate cu privire la servicii și conținut. Acești Termeni de utilizare și orice Termeni adiționali aplicabili includ doar acordarea unor drepturi înguste și limitate de utilizare și accesare a Serviciilor și Conținutului. Niciun drept sau licență nu poate fi interpretat, în temeiul oricărei teorii juridice, prin implicare, estoppel, cutumă industrială sau în alt mod. TOATE DREPTURILE care nu vă sunt acordate în mod expres sunt rezervate de HighSocial.com și de licențiatorii săi și de alte terțe părți. Orice utilizare neautorizată a oricărui conținut sau a serviciilor în orice scop este interzisă.

6. Servicii ale terților. Nu suntem responsabili pentru terți sau pentru conținutul, reclamele, aplicațiile sau site-urile acestora ("Servicii ale terților"). De exemplu, anumite părți ale Serviciilor pot fi integrate sau legate de site-uri, platforme și aplicații ale unor terțe părți pe care nu le controlăm. În mod similar, este posibil să vă punem la dispoziție reclame și conținut sau servicii ale unor terțe părți, pe care, de asemenea, nu le putem controla, pe sau prin intermediul Serviciilor noastre. Acest lucru poate include posibilitatea de a vă înregistra sau de a vă conecta la Serviciile noastre utilizând instrumente ale unor terțe părți și de a posta conținut pe site-uri și servicii ale unor terțe părți utilizând plug-in-urile acestora puse la dispoziție pe Serviciile noastre. Fiți prudenți atunci când tratați cu terțe părți și consultați termenii de utilizare și politicile de confidențialitate ale acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru Serviciile terților și nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune cauzate de utilizarea sau încrederea dumneavoastră în Serviciile terților. Dacă accesați sau utilizați Serviciile prin intermediul Apple, Android sau orice altă platformă de sistem de operare mobil, acestea sunt Servicii ale terților. Dacă accesați aplicațiile noastre prin intermediul Apple, consultați mai jos Termenii suplimentari care vi se aplică și care sunt încorporați în Termenii de utilizare prin această referință.

7. Condiții aplicabile pentru Apple IOS.

 1. În măsura în care accesați Serviciile prin intermediul unei aplicații mobile Apple, recunoașteți că acești Termeni de utilizare sunt încheiați între dumneavoastră și HighSocial.com și că Apple, Inc. ("Apple") nu este parte la acești Termeni de utilizare decât în calitate de beneficiar terț, așa cum este prevăzut mai jos.

 2. Licența care vă este acordată de HighSocial.com în cadrul acestor Termeni de utilizare este supusă Regulilor de utilizare permise stabilite în Termenii și condițiile serviciilor Apple Media (a se vedea: http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html) și oricăror termeni de utilizare de la terți care se aplică Serviciilor HighSocial.com pe care le utilizați.

 3. Recunoașteți că HighSocial.com, și nu Apple, este responsabil pentru furnizarea Serviciilor și Conținutului, așa cum sunt definite în acești Termeni de utilizare.

 4. Recunoașteți că Apple nu are nicio obligație de a vă furniza servicii de întreținere sau de asistență în ceea ce privește Serviciile și Conținutul.

 5. În măsura în care acest lucru nu este interzis de legislația aplicabilă, Apple nu va avea nicio altă obligație de garanție cu privire la Servicii și Conținut.

 6. Fără a aduce atingere oricăror prevederi contrare din prezentul document și sub rezerva acestor Termeni de utilizare, recunoașteți că, numai între Apple și HighSocial.com, HighSocial.com și nu Apple este responsabil pentru soluționarea oricăror reclamații pe care le puteți avea în legătură cu Serviciile și Conținutul, sau cu posesia și/sau utilizarea acestora, inclusiv, dar fără a se limita la: (A) reclamații privind răspunderea pentru produse; (B) orice reclamație conform căreia Serviciile nu sunt conforme cu nicio cerință legală sau de reglementare aplicabilă; și (C) reclamații care decurg din legislația privind protecția consumatorilor sau alte legislații similare.

 7. Mai mult, sunteți de acord că, în cazul în care Serviciile, sau accesul dvs. și utilizarea Serviciilor, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, nu veți considera Apple responsabilă pentru investigarea, apărarea, soluționarea și achitarea unor astfel de reclamații privind încălcarea proprietății intelectuale.

 8. Recunoașteți și sunteți de acord că Apple și filialele Apple sunt beneficiari terți ai acestor Termeni de utilizare și că, odată cu acceptarea de către dumneavoastră a acestor Termeni de utilizare, Apple va avea dreptul (și se va considera că a acceptat dreptul) de a aplica Termenii de utilizare împotriva dumneavoastră în calitate de beneficiar terț al acestora.

2. Conținutul pe care îl trimiteți; Regulile comunității interactive.

1. Conținut generat de utilizatori. HighSocial.com poate oferi acum, sau în viitor, utilizatorilor Serviciilor posibilitatea de a crea, construi, posta, încărca, afișa, publica, distribui, transmite, difuza sau pune la dispoziție pe sau trimite prin intermediul Serviciilor, sau pe sau ca răspuns la paginile sau postările noastre pe platformele terților sau în legătură cu oricare dintre promoțiile noastre prin orice mijloace sau mod, sau de a ne trimite în alt mod (de ex, pe paginile noastre de Facebook sau pe alte pagini de socializare, ca răspuns la tweet-urile noastre, prin intermediul unei tombole sau al unui concurs, sau trimițându-ne-o în alt mod) (colectiv, "trimiteți") mesaje, texte, ilustrații, fișiere, imagini, grafice, fotografii, comentarii, răspunsuri, sunete, muzică, videoclipuri, informații, conținut, evaluări, recenzii, date, întrebări, sugestii, informații de identificare personală sau alte informații sau materiale și ideile conținute în acestea (colectiv, dar cu excepția HighSocial.com Elemente licențiate incluse în acestea, "Conținut generat de utilizatori" sau "UGC"). Puteți trimite UGC prin intermediul profilului dvs., forumurilor, blogurilor, panourilor de mesaje, mediilor de rețele sociale, instrumentelor de creare și publicare a conținutului, serviciilor de abonament, jocului, comunităților sociale (inclusiv Comunitatea interactivă (definită mai jos), dacă este cazul), instrumentelor de contact, e-mailului și altor funcționalități de comunicare. Cu excepția drepturilor și licențelor pe care le acordați în acești Termeni de utilizare și, sub rezerva oricăror Termeni adiționali aplicabili, păstrați orice drept, titlu și interes legal cognoscibil pe care îl aveți asupra UGC-ului dumneavoastră.
 

3. Utilizarea serviciilor; restricții de utilizare a serviciilor și a conținutului.

1. Crearea unui cont. Conturile pot fi create numai de către dumneavoastră (și, dacă nu sunteți dumneavoastră, de către un reprezentant autorizat al persoanei care face obiectul contului și care are vârsta majoratului). Noi nu verificăm conturile pentru autenticitate și nu suntem responsabili pentru niciun cont neautorizat care ar putea apărea pe Servicii. Pentru orice dispută cu privire la crearea sau autenticitatea contului, vom avea dreptul exclusiv, dar nu suntem obligați, să rezolvăm această dispută după cum considerăm adecvat, fără notificare prealabilă. Dacă vă înregistrați la noi sau creați un cont, sunteți singurul responsabil și răspunzător pentru securitatea și confidențialitatea acreditărilor dvs. de acces și pentru restricționarea accesului la Dispozitivul dvs. și pentru toate activitățile din contul dvs. Numele de utilizator și parolele trebuie să fie personale și unice, să nu încalce drepturile niciunei persoane sau entități și să nu fie ofensatoare. Putem respinge utilizarea oricărei parole, nume de utilizator sau adresă de e-mail din orice motiv, la discreția noastră exclusivă. Sunteți singurul responsabil pentru informațiile de înregistrare, precum și pentru actualizarea și menținerea acestora. Ne veți notifica imediat aici orice utilizare neautorizată a contului, parolei sau a numelui de utilizator sau orice altă încălcare a securității, dar veți rămâne responsabil pentru orice utilizare neautorizată ulterioară. Nu veți vinde, transfera sau cesiona contul dvs. sau orice drepturi ale acestuia.

2. Abonamente; Închirieri; Achiziții; Taxe. Pentru a avea acces la anumite caracteristici ale Serviciilor, este posibil să vi se ceară să faceți o achiziție sau să încheiați un abonament. În plus, unele aspecte ale Serviciilor vă pot permite să plasați comenzi sau să închiriați produse.

 1. Orice termeni de tranzacție care vă sunt prezentați în momentul abonamentului, închirierii, achiziției sau al oricărei alte tranzacții pe care o efectuați sau inițiați în cadrul Serviciilor ("Tranzacție") vor fi considerați Termeni suplimentari. Sunteți de acord să plătiți HighSocial.com toate taxele la prețurile prezentate dvs. sau agentului (agenților) dvs. Trebuie să furnizați, și autorizați HighSocial.com să taxeze, furnizorul de plăți ales de dvs. ("Metoda de plată") atunci când efectuați o achiziție sau vă abonați la Serviciile cu plată. Sunteți de acord să efectuați plata utilizând acea Metodă de plată selectată și ne veți furniza numai informații despre metodele de plată pe care sunteți autorizat să le utilizați. Vă permitem să salvați și să gestionați informațiile despre Metoda de plată, inclusiv numărul complet al cardului de credit, numărul de cont și datele de expirare, pentru achiziții sau tranzacții viitoare pe site-ul nostru. Puteți face modificări la Metoda de plată implicită în orice moment. Dacă nu putem debita un card de plată, putem debita un alt card de credit valabil pe care l-ați introdus pentru utilizarea pe site-ul nostru. Sunteți responsabil pentru menținerea acurateței informațiilor pe care le avem în fișier și sunteți de acord ca HighSocial.com să actualizeze din când în când aceste informații stocate pe baza informațiilor furnizate de dumneavoastră, de banca dumneavoastră sau de procesatorii serviciilor de plată. Dacă inițiați o dispută de contracarare pentru orice plată sau tranzacție efectuată pe site-ul nostru, HighSocial.com își rezervă dreptul de a înceta furnizarea de servicii sau livrarea sau produsele către dumneavoastră până la rezolvarea disputei de contracarare cu emitentul cardului de credit.

 2. Taxele de abonament pot fi reînnoite automat și sunt supuse politicii de rambursare enumerate mai jos.

 3. Unele Tranzacții pot fi supuse unor taxe în anumite state. În funcție de statul dvs. și de natura produsului sau a Serviciilor pe care le primiți de la noi, aceasta poate fi o taxă de închiriere, o taxă de vânzare și/sau o taxă de utilizare. Ratele de impozitare sunt diferite de la un stat la altul. Sunteți responsabil pentru plata tuturor acestor taxe.

3. Restricții de utilizare a serviciilor. Sunteți de acord că nu veți: (i) nu veți utiliza Serviciile în scopuri politice sau comerciale (inclusiv, dar fără a se limita la, în scopuri de publicitate, solicitare de fonduri, colectare de prețuri de produse și vânzare de produse); (ii) nu veți utiliza metaetichete sau orice alt "text ascuns" care utilizează orice proprietate intelectuală; (iii) să se angajeze în orice activități prin intermediul sau în legătură cu Serviciile care urmăresc să încerce sau să facă rău oricăror persoane sau entități sau care sunt ilegale, ofensatoare, obscene, lascive, obscene, murdare, violente, amenințătoare, hărțuitoare sau abuzive, sau care încalcă orice drept al unei terțe părți, sau care sunt în alt mod inacceptabile pentru HighSocial.com; (iv) să decompileze, să dezasambleze, să facă inginerie inversă sau să încerce să reconstruiască, să identifice sau să descopere orice cod sursă, idei de bază, tehnici de interfață utilizator de bază sau algoritmi ai Serviciilor prin orice mijloace sau să modifice orice cod sursă sau obiect al Serviciilor sau orice Software sau alte produse, servicii sau procese accesibile prin orice parte a Serviciilor; (v) să se angajeze în orice activitate care interferează cu accesul unui utilizator la Servicii sau cu buna funcționare a Serviciilor, sau care cauzează în alt mod prejudicii Serviciilor, HighSocial.com, sau altor utilizatori ai Serviciilor; (vi) să interfereze cu sau să eludeze orice caracteristică de securitate (inclusiv orice mecanism de gestionare a drepturilor digitale, dispozitiv sau altă măsură de protecție a conținutului sau de control al accesului) a Serviciilor sau orice caracteristică care restricționează sau aplică limitări privind utilizarea sau accesul la Servicii, la Conținut sau la UGC; (vii) să culegeți sau să colectați sau să stocați în alt mod orice informații (inclusiv informații de identificare personală despre alți utilizatori ai Serviciilor, inclusiv adrese de e-mail, fără consimțământul expres al respectivilor utilizatori); (viii) să încercați să obțineți acces neautorizat la Servicii, la alte sisteme informatice sau rețele conectate la Servicii, prin extragerea de parole sau prin orice alte mijloace; sau (ix) să încălcați în alt mod acești Termeni de utilizare sau orice Termeni adiționali aplicabili.

5. Restricții de utilizare a conținutului. De asemenea, sunteți de acord că, în utilizarea Serviciilor, veți: (i) nu veți monitoriza, colecta, copia sau distribui Conținutul (cu excepția cazului în care acesta este rezultatul activității standard a motorului de căutare sau al utilizării unui browser standard) pe Servicii prin utilizarea oricărui robot, rover, "bot", spider, scraper, crawler, spyware, motor, dispozitiv, software, instrument de extracție sau orice alt dispozitiv automat, utilitar sau proces manual de orice fel; (ii) nu veți încadra sau utiliza tehnici de încadrare pentru a include Conținutul (inclusiv imagini, text sau aspect de pagină); (iii) să păstrați intacte toate mărcile comerciale, drepturile de autor și alte notificări de proprietate intelectuală și alte notificări conținute în Conținut; (iv) să nu utilizați Conținutul într-un mod care sugerează o asociere neautorizată cu oricare dintre produsele, serviciile sau mărcile noastre sau ale licențiatorilor noștri; (v) să nu efectuați nicio modificare a Conținutului (în afară de utilizarea permisă în mod specific de către dumneavoastră a HighSocial.com Elemente licențiate, dacă este cazul); (vi) să nu copiați, modificați, reproduceți, arhivați, vindeți, închiriați, dați în leasing, schimbați, creați lucrări derivate din, publicați pe suport de hârtie sau prin mijloace electronice, executați public, afișați, diseminați, distribuiți, difuzați, retransmiteți, circulați sau transferați către o terță parte sau pe orice servicii terțe sau folosiți sau exploatați în alt mod conținutul în orice mod, în orice scop, cu excepția celor permise în mod specific de acești Termeni de utilizare sau de orice Termeni adiționali aplicabili, sau cu acordul prealabil scris al unui oficial al HighSocial.com sau, în cazul Conținutului de la un licențiator sau proprietar al Conținutului; și (vii) să nu inserați niciun cod sau produs pentru a manipula Conținutul în vreun mod care să afecteze în mod negativ orice experiență a utilizatorului sau Serviciile.

6. Disponibilitatea serviciilor și a conținutului. HighSocial.com, la discreția sa exclusivă, fără notificare prealabilă sau răspundere, poate suspenda sau înceta imediat disponibilitatea Serviciilor și/sau a Conținutului (și a oricăror elemente și caracteristici ale acestora), în întregime sau parțial, din orice motiv, la discreția exclusivă a HighSocial.com, și fără notificare prealabilă sau răspundere.

7. Vârsta utilizatorilor. Cu excepția cazului în care se menționează altfel în mod specific în caracteristicile puse la dispoziția dumneavoastră, Serviciile, Conținutul și orice produse și servicii care apar sau sunt comercializate în cadrul Serviciilor sunt destinate și orientate spre achiziționarea și utilizarea de către adulți (cei cu vârsta de 18 ani sau mai mult) sau de către persoane cu vârsta de 16 ani sau mai mult, cu acordul adulților. Persoanele cu vârsta de peste 16 ani și sub 18 ani pot utiliza Serviciile numai sub supravegherea unui părinte sau a unui tutore legal și ar trebui să revizuiască acești Termeni de utilizare împreună cu un părinte sau cu un tutore legal pentru a se asigura că aceștia îi înțeleg.

4. Funcții fără fir; Mesaje; Funcții bazate pe locație.

1. Caracteristici wireless. Serviciile pot oferi anumite caracteristici și servicii prin intermediul Dispozitivului dumneavoastră fără fir. Caracteristicile și serviciile pot include posibilitatea de a accesa caracteristicile Serviciilor, de a încărca conținut în Servicii, de a primi mesaje de la Servicii și de a descărca aplicații pe Dispozitivul dvs. fără fir (denumite colectiv "Caracteristici fără fir"). Sunteți de acord să primiți comunicările pe care le putem trimite prin intermediul Funcțiilor wireless pentru care sunteți înregistrat. În plus, putem colecta informații legate de utilizarea de către dvs. a Funcțiilor wireless. Dacă v-ați înregistrat prin intermediul Serviciilor pentru Caracteristicile wireless, atunci sunteți de acord să notificați HighSocial.com cu privire la orice modificare a informațiilor dvs. de contact wireless (inclusiv numărul de telefon) și să vă actualizați conturile dvs. pe Servicii pentru a reflecta modificările. În cazul în care Serviciile includ notificări push sau alte capacități de comunicare mobilă, aprobați prin prezenta livrarea de către noi a comunicărilor electronice direct pe Dispozitivul dvs. mobil. Aceste notificări, inclusiv insigne, alerte sau mesaje pop-up, pot fi livrate către Dispozitivul dvs. chiar și atunci când Serviciile rulează în fundal. Este posibil să aveți posibilitatea, și este responsabilitatea dvs. să ajustați notificările pe care le primiți sau nu prin intermediul Dispozitivului dvs. prin setările Dispozitivului și/sau ale aplicației. Mesajele standard, datele și alte taxe pot fi percepute de către operatorul dumneavoastră, iar operatorii pot deduce taxele din sumele preplătite sau din alocările de date, pentru care sunteți responsabil. Operatorul dvs. poate interzice sau restricționa anumite Funcții wireless și anumite Funcții wireless pot fi incompatibile cu operatorul dvs. sau cu Dispozitivul dvs. wireless. Contactați operatorul dvs. de telefonie dacă aveți întrebări referitoare la aceste aspecte.

 1. Este posibil să vi se ofere oportunități de a vă abona la diverse programe de marketing prin SMS sau la alte programe de mesagerie text și, prin aceasta, sunteți de acord să primiți în mod continuu alerte text (inclusiv prin apelare automată) de la noi legate de diversele noastre afaceri și afiliați, care pot include co-promoții cu sau despre alte părți, cu excepția cazului în care domeniul de aplicare al consimțământului dvs. pentru un anumit abonament este limitat, abonamentul respectiv va fi astfel limitat. Un astfel de consimțământ nu este necesar pentru a achiziționa niciun produs sau serviciu în afară de abonamentul de text în sine. Abonamentele ulterioare sau diferite nu vor fi afectate de o dezabonare. Sunteți de acord să primiți un mesaj text de confirmare a oricărei dezabonări, precum și mesaje administrative sau tranzacționale care nu sunt de marketing.

 2. Mesaje de e-mail. Puteți anula sau modifica comunicările de marketing prin e-mail pe care le primiți de la noi, urmând instrucțiunile conținute în e-mailurile noastre promoționale. Acest lucru nu va afecta abonamentele ulterioare, iar dacă opțiunea dvs. de renunțare este limitată la anumite tipuri de e-mailuri, renunțarea va fi astfel limitată. Vă rugăm să rețineți că ne rezervăm dreptul de a vă trimite anumite comunicări legate de contul dvs. sau de utilizarea Serviciilor noastre, cum ar fi anunțuri administrative și de serviciu, iar aceste mesaje tranzacționale privind contul pot fi neafectate dacă alegeți să renunțați la primirea comunicărilor noastre de marketing.

2. Mesaje text și e-mail.

3. Caracteristici bazate pe locație. Dacă GPS, geolocalizarea sau alte caracteristici bazate pe locație sunt activate pe dispozitivul dvs., recunoașteți că locația dispozitivului dvs. poate fi urmărită și poate fi partajată cu alte persoane în conformitate cu Politica de confidențialitate. Unele Dispozitive și platforme pot permite dezactivarea unora, dar nu a tuturor funcțiilor bazate pe localizare sau gestionarea unor astfel de preferințe. În mod obișnuit, proximitatea sau conexiunea dvs. la wi-fi, Bluetooth și alte rețele pot fi în continuare urmărite atunci când serviciile de localizare sunt dezactivate în setările Dispozitivului. Puteți înceta urmărirea localizării Dispozitivului prin intermediul unei aplicații mobile de către noi prin dezinstalarea aplicației. Geofiltrarea teritorială poate fi necesară în legătură cu utilizarea unor caracteristici ale Serviciilor, de exemplu, din cauza restricțiilor teritoriale ale Conținutului. Serviciile bazate pe localizare oferite în legătură cu aplicația (aplicațiile) mobilă (mobile) sau funcția (funcțiile) HighSocial.com sunt destinate exclusiv utilizării individuale și nu ar trebui să fie utilizate sau să se bazeze pe ele în nicio situație în care eșecul sau inexactitatea utilizării serviciilor bazate pe localizare ar putea duce direct la deces, vătămări corporale sau daune fizice sau materiale. Utilizați serviciile bazate pe localizare pe propriul risc, deoarece datele de localizare ar putea să nu fie exacte.

5. Procedura de notificare și de retragere a reclamațiilor de încălcare a dreptului de autor.

1. Notificarea DMCA. Dacă sunteți un proprietar de drepturi de autor care dorește să ne trimită o notificare în conformitate cu Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") pentru a identifica conținutul sau materialul postat pe Servicii care încalcă drepturile de autor și pe care doriți să fie eliminat din Serviciile noastre sau dacă sunteți un utilizator a cărui lucrare a fost eliminată ca răspuns la o astfel de notificare de încălcare a drepturilor de autor și doriți să depuneți o contra-notificare DMCA, puteți să ne trimiteți o astfel de notificare urmând instrucțiunile din această Secțiune 5.

2. Cerințe DMCA. Ne angajăm să respectăm legile americane privind drepturile de autor și legile conexe privind proprietatea intelectuală. Politica noastră este de a răspunde la notificările privind presupuse încălcări care respectă DMCA. Politica noastră este să eliminăm și să întrerupem serviciile pentru infractorii recidiviști. Dacă credeți că lucrarea dvs. protejată de drepturi de autor a fost copiată și este accesibilă pe Servicii într-un mod care constituie o încălcare a drepturilor de autor, ne puteți notifica furnizând agentului nostru de drepturi de autor următoarele informații în conformitate cu cerințele DMCA:

 1. Semnătura electronică sau fizică a titularului dreptului de autor sau a persoanei autorizate să acționeze în numele titularului.
 2. O descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor despre care susțineți că a fost încălcată și o descriere a activității care încalcă drepturile de autor.
 3. Identificarea locației în care există originalul sau o copie autorizată a operei protejate (de exemplu, adresa URL a site-ului web unde este postat sau numele cărții în care a fost publicat).
 4. Identificarea URL-ului sau a altei locații specifice de pe Servicii în care se află materialul despre care susțineți că este încălcat, furnizând suficiente informații pentru a ne permite să localizăm materialul.
 5. Numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail pentru a vă putea contacta.
 6. O declarație din partea dvs. că aveți convingerea de bună credință că utilizarea în litigiu nu este autorizată de proprietarul drepturilor de autor, de agentul acestuia sau de lege.
 7. O declarație din partea dumneavoastră, făcută sub sancțiunea de sperjur, că informațiile de mai sus din notificarea dumneavoastră sunt corecte și că sunteți proprietarul drepturilor de autor sau că sunteți autorizat să acționați în numele proprietarului drepturilor de autor.
 8. Agentul nostru de notificare a reclamațiilor privind încălcarea drepturilor de autor pe Servicii poate fi contactat după cum urmează: prin e-mail [email protected]
 9. Adresa de e-mail de mai sus servește doar pentru raportarea încălcării drepturilor de autor și nu poate fi utilizată în niciun alt scop.
 10. Dacă credeți că o persoană este un infractor recidivist, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai sus pentru a contacta agentul nostru DMCA și să furnizați informații suficiente pentru a ne permite să verificăm dacă persoana respectivă este un infractor recidivist.
 11. Este adesea dificil de determinat dacă drepturile de autor au fost încălcate. highsocial.com poate alege să nu răspundă la notificările DMCA care nu respectă în mod substanțial toate cerințele de mai sus poate alege să elimine materialul presupus a fi încălcat care ajunge în atenția sa prin notificări care nu respectă în mod substanțial DMCA.

3. Contra-notificarea DMCA. În cazul în care accesul pe Servicii la o lucrare pe care ați trimis-o la highsocial.com este dezactivat sau lucrarea este eliminată ca urmare a unei notificări DMCA privind încălcarea drepturilor de autor și credeți cu bună credință că lucrările presupus a fi încălcate au fost eliminate sau blocate din greșeală sau din cauza unei identificări greșite, atunci puteți trimite o "Contra-notificare" la adresa de e-mail menționată mai sus. Contra-notificarea dumneavoastră DMCA trebuie să conțină următoarele informații:

 1. o legendă sau un subiect pe care să scrie: "DMCA Counter-Notification";
 2. o descriere a materialului care a fost eliminat sau al cărui acces a fost dezactivat și locația în care a apărut materialul înainte de a fi eliminat sau de a fi dezactivat accesul la acesta (vă rugăm să includeți URL-ul complet al paginii (paginilor) din Servicii de pe care materialul a fost eliminat sau al cărei acces a fost dezactivat);
 3. o declarație sub sancțiune de sperjur că aveți o convingere de bună credință că materialul a fost eliminat sau dezactivat ca urmare a unei greșeli sau a unei identificări eronate a materialului care urmează să fie eliminat sau dezactivat;
 4. numele dvs. complet, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și numele de utilizator al contului dvs. cu noi (dacă există);
 5. o declarație că sunteți de acord cu jurisdicția Curții Federale Districtuale pentru districtul judiciar în care se află adresa dumneavoastră (sau, dacă adresa se află în afara S.U.A., cu jurisdicția Curții Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al Californiei) și că veți accepta notificarea de la persoana care ne-a transmis notificarea DMCA sau de la un agent al acestei persoane; și
 6. semnătura dumneavoastră electronică sau fizică.

4. Primirea contra-notificării DMCA. Dacă primim o contra-notificare DMCA, atunci putem înlocui materialul pe care l-am înlăturat (sau putem înceta să dezactivăm accesul la acesta) în cel puțin zece (10) și cel mult paisprezece (14) zile lucrătoare de la primirea contra-notificării DMCA. Cu toate acestea, nu vom face acest lucru dacă primim mai întâi o notificare la adresa de mai sus că partea care ne-a trimis notificarea DMCA privind încălcarea drepturilor de autor a intentat un proces prin care solicită unei instanțe un ordin care să interzică persoanei care a furnizat materialul să se angajeze în activități de încălcare a drepturilor de autor legate de materialul din Servicii. La primirea de către noi a unei contra-notificări care îndeplinește cerințele DMCA, vom furniza o copie a contra-notificării persoanei care a trimis notificarea inițială privind presupusa încălcare a drepturilor de autor și vom urma procedurile DMCA privind contra-notificarea. Toate Contra-notificările trebuie să îndeplinească cerințele secțiunii 512(g)(3) din Legea americană privind drepturile de autor. În orice caz, sunteți de acord în mod expres că nici highsocial.com, nici oricare dintre afiliații săi sau angajații, funcționarii, directorii sau agenții acestora nu vor fi parte la orice litigiu sau proces privind presupusa încălcare a drepturilor de autor. Vă rugăm să rețineți că puteți fi tras la răspundere pentru daune bănești în cazul în care declarați în mod eronat că o activitate încalcă drepturile dumneavoastră de autor.

6. Specificațiile produsului; Prețuri; Erori tipografice.

Ne străduim să descriem cu exactitate produsele sau serviciile noastre oferite pe Servicii; cu toate acestea, nu garantăm că astfel de specificații, prețuri sau alt conținut de pe Servicii sunt complete, exacte, fiabile, actuale sau fără erori. După cum permite legea aplicabilă, highsocial.com are dreptul de a refuza sau de a anula orice comandă la discreția sa exclusivă. Comenzile dvs. sunt oferte de cumpărare supuse acceptării noastre, pe care le putem respinge sau anula sub rezerva rambursării. În cazul în care v-am debitat creditul sau alt cont înainte de respingere sau anulare, vom reda creditul în contul dumneavoastră. Se pot aplica termeni suplimentari. În cazul în care un produs pe care l-ați cumpărat sau acceptat de la highsocial.com nu este conform descrierii, așa cum permite legea aplicabilă, singurul dvs. remediu este să îl returnați, să anulați achiziția și să primiți un credit pentru prețul de achiziție.

7. Încetarea sau suspendarea.

 1. Rezilierea de către noi. Putem, după ce vă notificăm, să emitem un avertisment, să suspendăm temporar, să suspendăm pe termen nedefinit sau să reziliem contul dvs. sau accesul dvs. la toate sau la orice parte a Serviciilor, din orice motiv, la discreția noastră exclusivă. În anumite cazuri, la discreția noastră exclusivă, vă putem furniza o notificare scrisă (o "Notificare de restricție") pentru a vă informa: (i) că dreptul dvs. de a utiliza sau de a accesa orice parte a Serviciilor a fost reziliat, inclusiv dreptul de a utiliza, accesa sau crea orice cont în cadrul acestora; (ii) că refuzăm să vă furnizăm orice Servicii; și (iii) orice comenzi ulterioare plasate de dvs. vor fi supuse anulării. Se pot aplica și alte condiții, care vor fi prezentate în notificarea de restricție.

 2. Pentru ca dumneavoastră să reziliați. Puteți rezilia acești Termeni de utilizare prin încetarea oricărei utilizări a Serviciilor și prin ștergerea tuturor Elementelor licențiate de pe Dispozitivul dumneavoastră.

 3. Efectul rezilierii sau al suspendării. În urma rezilierii (de către noi sau de către dvs.) sau a suspendării, nu vi se va permite să utilizați Serviciile. Orice suspendare sau reziliere nu va afecta obligațiile dvs. față de highsocial.com în conformitate cu acești Termeni de utilizare sau cu orice Termeni adiționali aplicabili. La suspendarea sau încetarea accesului dvs. la Servicii sau la notificarea din partea highsocial.com, toate drepturile care vă sunt acordate în temeiul acestor Termeni de utilizare sau al oricăror Termeni adiționali aplicabili vor înceta imediat și sunteți de acord că veți întrerupe imediat utilizarea Serviciilor. Prevederile acestor Termeni de utilizare și ale oricăror Termeni adiționali aplicabili, care prin natura lor ar trebui să supraviețuiască suspendării sau rezilierii dvs. vor supraviețui, inclusiv drepturile și licențele pe care le acordați către highsocial.com în acești Termeni de utilizare, precum și despăgubirile, eliberările, dezmințirile și limitările de răspundere și prevederile privind jurisdicția, alegerea legii, lipsa acțiunilor colective și arbitrajul obligatoriu.

8. Declinări de răspundere; excluderi și limitări de răspundere.

 1. RENUNȚAREA LA GARANȚII ȘI CONDIȚII. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, HIGHSOCIAL.COM ȘI FILIALELE, AFILIAȚII ȘI FIECARE DINTRE ANGAJAȚII, DIRECTORII, MEMBRII, MANAGERII, ACȚIONARII, AGENȚII, VÂNZĂTORII, LICENȚIATORII, CONCESIONARII, CONTRACTORII, CLIENȚII, SUCCESORII ȘI CESIONARII (COLECTIV, "HIGHSOCIAL.COM") FURNIZEAZĂ SERVICIUL, CONȚINUTUL, ELEMENTELE LICENȚIATE DE HIGHSOCIAL.COM SAU ALTE PRODUSE SAU SERVICII HIGHSOCIAL.COM "AȘA CUM SUNT", "AȘA CUM SUNT DISPONIBILE" ȘI "CU TOATE DEFECTELE", FĂRĂ NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE ORICE FEL. UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE PE RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV. FĂRĂ A LIMITA CELE DE MAI SUS ȘI ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM (DUPĂ CAZ) NU FAC NICIO DECLARAȚIE SAU GARANȚIE DE NICIUN FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, CĂ SERVICIILE, CONȚINUTUL, ELEMENTELE LICENȚIATE, UGC SAU ALTE PRODUSE SAU SERVICII HIGHSOCIAL.COM VOR: (I) FI NEÎNTRERUPTE SAU SIGURE; (II) NU VOR AVEA DEFECTE, INEXACTITĂȚI SAU ERORI; SAU (III) VOR ÎNDEPLINI ÎN ALT MOD CERINȚELE DUMNEAVOASTRĂ. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA ORICE GARANȚII ȘI CONDIȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV LA GARANȚIILE SAU CONDIȚIILE IMPLICITE DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP, LIPSA DE DEFECTE ASCUNSE SAU LATENTE, SECURITATE, VANDABILITATE, CALITATE SATISFĂCĂTOARE, BUCURIE LINIȘTITĂ ȘI NEÎNCĂLCARE, SAU CARE DECURG DIN OBIȘNUINȚA SAU UZANȚA ÎN COMERȚ SAU DIN PRACTICA COMERCIALĂ. FĂRĂ A ADUCE ATINGERE CELOR DE MAI SUS, ACEASTĂ SECȚIUNE NU EXTINDE SAU LIMITEAZĂ: (X) ORICE GARANȚIE EXPRESĂ, SCRISĂ A PRODUSULUI SAU DEZMINȚIRI AFERENTE CARE SUNT FURNIZATE DE PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM SAU DE FURNIZORII ACESTORA ÎN CEEA CE PRIVEȘTE UN PRODUS FIZIC VÂNDUT DE PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM CĂTRE DVS. SAU ORICE GARANȚIE A UNUI PRODUS FIZIC ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE CERUTĂ DE LEGEA APLICABILĂ; (Y) HIGHSOCIAL.COM PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE CAUZATE DE PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM ÎN MĂSURA ÎN CARE NU SE POATE RENUNȚA LA ELE SAU NU POT FI LIMITATE ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ; SAU (Z) ORICE CAUZĂ DE ACȚIUNE PE CARE O PUTEȚI AVEA ÎMPOTRIVA PĂRȚILOR HIGHSOCIAL.COM CARE NU POATE FI RENUNȚATĂ SAU NU POATE FI LIMITATĂ ÎN CONFORMITATE CU LEGEA APLICABILĂ.

  2. EXCLUDEREA DAUNELOR. ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PĂRȚILE HIGHSOCIAL.COM NU VOR FI RĂSPUNZĂTOARE FAȚĂ DE DVS. SAU FAȚĂ DE O TERȚĂ PARTE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI DE VENITURI, PIERDERI DE DATE SAU DATE CORUPTE SAU DAUNE ADUSE REPUTAȚIEI SAU FONDULUI COMERCIAL SAU ORICE ALTE DAUNE SAU PIERDERI INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE, PUNITIVE SAU ALTE DAUNE SAU PIERDERI INDIRECTE CARE REZULTĂ DIN, SUNT LEGATE DE SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA (SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA) SERVICIILE, CONȚINUTUL, ELEMENTELE LICENȚIATE, UGC SAU ALTE ELEMENTE HIGHSOCIAL.COM, INDIFERENT DE CAUZA DE ACȚIUNE PE CARE SE BAZEAZĂ CEREREA (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ, DELICT, CONTRACT, RĂSPUNDERE STRICTĂ, DEFECT DE PRODUS SAU FALS ÎN DECLARAȚII), CHIAR DACĂ AȚI FOST INFORMAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE SAU PIERDERI.

  3. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN MĂSURA ÎN CARE ACEST LUCRU NU ESTE INTERZIS DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NU SE VA APLICA NICIUNUL DINTRE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE RĂSPUNDERE HIGHSOCIAL.COM nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune de orice fel, inclusiv pentru vătămări corporale sau deces sau pentru orice pierderi sau daune directe, indirecte, economice, exemplare, speciale, punitive, accidentale sau indirecte de orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la pierderi de profit, în legătură cu sau în alt mod direct sau indirect legate de Servicii (inclusiv Conținutul și UGC), inclusiv, dar fără a se limita la:

  1. utilizarea sau incapacitatea dumneavoastră de a utiliza Serviciile sau performanța Serviciilor;

  2. orice acțiune întreprinsă în legătură cu o investigație a părților HIGHSOCIAL.COM sau a autorităților de aplicare a legii cu privire la accesul sau utilizarea de către dvs. a Serviciilor;

  3. orice acțiune întreprinsă în legătură cu deținătorii de drepturi de autor sau de alte drepturi de proprietate intelectuală sau cu alți deținători de drepturi;

  4. orice erori sau omisiuni în operarea tehnică sau securitatea Serviciilor sau orice compromitere sau pierdere a UGC-ului dvs. sau a altor date sau informații; sau

  5. orice deteriorare a computerului, hardware-ului, software-ului, modemului sau a altor echipamente sau tehnologii ale utilizatorului, inclusiv daune cauzate de orice încălcare a securității sau de orice virus, bug, manipulare, fraudă, eroare, omisiune, întrerupere, defect, întârziere în funcționare sau transmisie, defecțiune a liniei sau a rețelei de calculatoare sau orice altă defecțiune tehnică sau de altă natură, inclusiv pierderi sau daune sub formă de profituri pierdute, pierderi de bunăvoință, pierderi de date, întreruperea activității, acuratețea rezultatelor sau defecțiuni sau defecțiuni ale echipamentelor. Limitările de răspundere de mai sus se vor aplica chiar dacă oricare dintre evenimentele sau circumstanțele de mai sus erau previzibile și chiar dacă părțile HIGHSOCIAL.COM au fost avertizate sau ar fi trebuit să știe de posibilitatea unor astfel de pierderi sau daune, indiferent dacă intentați o acțiune bazată pe contract, neglijență, răspundere strictă sau delict (inclusiv dacă este cauzată, în totalitate sau parțial, de neglijență, cauze naturale, defecțiuni de telecomunicații sau distrugerea Serviciilor).

  4. CU EXCEPȚIA CAZULUI ÎN CARE SE PREVEDE ÎN ORICE TERMENI ADIȚIONALI APLICABILE, ÎN MĂSURA ÎN CARE NU ESTE INTERZIS DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNDEREA TOTALĂ A PĂRȚILOR HIGHSOCIAL.COM FAȚĂ DE DVS., PENTRU TOATE DAUNELE, PIERDERILE ȘI CAUZELE DE ACȚIUNE POSIBILE ÎN LEGĂTURĂ CU ACCESUL DVS. LA ȘI UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI DREPTURILE DVS. ÎN TEMEIUL ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, NU VA DEPĂȘI O SUMĂ EGALĂ CU SUMA PE CARE AȚI PLĂTIT-O CĂTRE HIGHSOCIAL.COM ÎN LEGĂTURĂ CU TRANZACȚIA (TRANZACȚIILE) CARE STĂ (STAU) LA BAZA RECLAMAȚIEI (RECLAMAȚIILOR); CU TOATE ACESTEA, ACEASTĂ DISPOZIȚIE NU SE VA APLICA DACĂ O INSTANȚĂ SAU UN TRIBUNAL CU JURISDICȚIE APLICABILĂ CONSIDERĂ CĂ ACEST LUCRU ESTE NECORESPUNZĂTOR. ÎN SCOPUL CLARITĂȚII, PROPOZIȚIA ANTERIOARĂ NU EXTINDE SAU LIMITEAZĂ NICIO GARANȚIE EXPRESĂ, SCRISĂ A PRODUSULUI, CARE ESTE OFERITĂ DE HIGHSOCIAL.COM SAU DE UN PRODUCĂTOR AL UNUI PRODUS FIZIC.

  5. LIMITELE JURISDICȚIONALE APLICABILE. ANUMITE JURISDICȚII, CUM AR FI NEW JERSEY, NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA GARANȚIILOR IMPLICITE SAU EXCLUDEREA SAU LIMITAREA ANUMITOR DAUNE. CA ATARE, ESTE POSIBIL CA UNELE SAU TOATE DEZMINȚIRILE, EXCLUDERILE SAU LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE ȘI ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI DREPTURI SUPLIMENTARE. SCOP ESENȚIAL. DACĂ NU SUNT LIMITATE SAU MODIFICATE DE LEGEA APLICABILĂ, SE APLICĂ DEZMINȚIRILE, EXCLUDERILE ȘI LIMITĂRILE DE MAI SUS, CHIAR DACĂ ORICE REMEDIU NU ÎȘI ATINGE SCOPUL ESENȚIAL

9. Termeni de arbitraj și de soluționare a litigiilor.

 1. Selecția forumului/jurisdicția. Jurisdicția și locul de desfășurare a oricărei controverse, afirmații sau revendicări care rezultă din sau are legătură cu Serviciile, Conținutul, UGC-ul dvs., acești Termeni de utilizare sau orice Termeni adiționali aplicabili (colectiv, "Dispută") vor fi în California de Sud. Fiecare parte se supune jurisdicției personale și locului de desfășurare în California de Sud pentru orice și toate scopurile.

 2. Notificare înainte de arbitraj. highsocial.com și dvs. sunteți de acord că ar fi avantajos să discutați și să sperați să rezolvați orice litigiu înainte de inițierea procedurilor formale; cu condiția, totuși, ca highsocial.com să nu fie nevoit să facă acest lucru în circumstanțe în care sunt vizate revendicările sale privind drepturile de proprietate intelectuală ("litigii de proprietate intelectuală", toate celelalte litigii fiind denumite "litigii generale"). Partea care formulează o reclamație - fie că este vorba despre dumneavoastră sau despre highsocial.com - va trimite o scrisoare celeilalte părți în care va rezuma pe scurt reclamația și cererea de despăgubire. În cazul în care highsocial.com face o reclamație, scrisoarea va fi trimisă, prin e-mail, la adresa de e-mail listată în contul dvs. highsocial.com, după caz. Dacă nu există astfel de informații sau dacă aceste informații nu sunt actuale, atunci nu avem nicio obligație de notificare sau de întârziere în temeiul prezentei secțiuni 9(b). În cazul în care faceți o reclamație, scrisoarea va fi trimisă la: [email protected] În atenția Departamentului juridic. În cazul în care Litigiul nu este soluționat în termen de șaizeci (60) de zile de la notificare, reclamantul poate proceda la inițierea procedurilor prevăzute în prezenta Secțiune 9. Cu toate acestea, fie dumneavoastră, fie highsocial.com, puteți solicita remedii provizorii (cum ar fi măsuri asigurătorii preliminare) care fac obiectul Secțiunii 9(d) înainte de expirarea acestei perioade de șaizeci (60) de zile.

 3. Arbitrajul creanțelor. Cu excepția cazului în care ne transmiteți o notificare de renunțare în termen de cinci (5) zile lucrătoare de la prima utilizare a Serviciilor, adresată la adresa: [email protected], Attn: Legal Department, toate acțiunile sau procedurile care decurg în legătură cu, ating sau se referă la orice Litigiu sau la domeniul de aplicare a prevederilor prezentei Secțiuni 9, vor fi înaintate către JAMS (www.jamsadr.com) în vederea unui arbitraj final și obligatoriu în conformitate cu Regulile și procedurile sale de arbitraj cuprinzătoare, dacă problema în litigiu depășește 250 000 USD, sau în conformitate cu Regulile și procedurile sale de arbitraj simplificate, dacă problema în litigiu este de 250 000 USD sau mai puțin, care va avea loc în sudul Californiei, în fața unui singur arbitru. În cazul în care problema în litigiu este între highsocial.com și un consumator, problema va fi supusă JAMS în conformitate cu Politica sa privind arbitrajul consumatorilor în temeiul clauzelor precontencioase Standardele minime de echitate procedurală. Arbitrul va fi selectat de comun acord de către părți sau, dacă părțile nu pot ajunge la un acord, atunci va fi ales de pe o listă de arbitri furnizată de JAMS. Este posibil să avem dreptul de a plăti taxele JAMS, dacă acest lucru este necesar pentru ca arbitrajul să fie executoriu. Arbitrajul va fi o procedură confidențială, închisă publicului larg; cu toate acestea, cu condiția ca o parte să poată dezvălui informații referitoare la procedura de arbitraj avocaților, furnizorilor de asigurări, auditorilor și altor consilieri profesioniști ai săi și ai filialelor sale. Faptul că există un litigiu între părți care face obiectul arbitrajului este confidențial în aceeași măsură. Arbitrul emite o opinie scrisă în care precizează constatările și concluziile esențiale pe care se bazează hotărârea arbitrului. Niciuna dintre părți nu are dreptul sau nu este autorizată să inițieze sau să mențină o acțiune în instanță cu privire la orice problemă în litigiu până când problema respectivă nu este supusă arbitrajului, astfel cum se prevede în prezentul document, și numai în vederea executării hotărârii arbitrului; cu condiția, totuși, ca înainte de numirea arbitrului sau pentru remedii care depășesc jurisdicția unui arbitru, în orice moment, oricare dintre părți să poată solicita măsuri de reparație pendente lite (sub rezerva dispozițiilor din acești Termeni de utilizare care renunță sau limitează aceste măsuri) la o instanță competentă din California de Sud sau, dacă este solicitată de highsocial.com, o altă instanță care ar putea avea jurisdicție asupra dvs., fără a renunța astfel la dreptul său la arbitrajul litigiului sau al controversei în temeiul prezentei secțiuni 9; cu condiția, totuși, ca partea care pierde să aibă la dispoziție cincisprezece (15) zile lucrătoare de la emiterea deciziei arbitrului pentru a se conforma pe deplin acestei decizii, după care partea care are câștig de cauză poate pune în aplicare această decizie printr-o petiție la Curtea Supremă din California sau, în cazul dvs., la o altă instanță care are jurisdicție asupra dvs., care poate fi făcută ex parte, pentru confirmarea și punerea în aplicare a hotărârii. În măsura în care există contestații cu privire la arbitrabilitatea unei cereri, arbitrul va stabili toate aceste contestații.

 4. Limitarea măsurilor de constrângere. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, DACĂ PRETINDEȚI CĂ AȚI SUFERIT PIERDERI, DAUNE SAU VĂTĂMĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SERVICIILOR, ATUNCI PIERDERILE, DAUNELE ȘI VĂTĂMĂRILE NU VOR FI CONSIDERATE IREPARABILE SAU SUFICIENTE PENTRU A VĂ DA DREPTUL LA UN ORDIN JUDECĂTORESC SAU LA ALTE MĂSURI ECHITABILE DE ORICE FEL. ACEST LUCRU ÎNSEAMNĂ (FĂRĂ A SE LIMITA LA) CĂ, ÎN LEGĂTURĂ CU CEREREA DVS. DE DESPĂGUBIRE, SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU VEȚI SOLICITA ȘI CĂ NU VI SE VA PERMITE SĂ OBȚINEȚI, NICIUN TRIBUNAL SAU O ALTĂ ACȚIUNE CARE SĂ INTERZICĂ SAU SĂ PREVINĂ DEZVOLTAREA SAU EXPLOATAREA SERVICIILOR, CONȚINUTULUI, UGC, PRODUSULUI SAU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ DEȚINUTĂ, LICENȚIATĂ, UTILIZATĂ SAU CONTROLATĂ DE UNUL sau ALTUL HighSoclial.com PARTY (INCLUSIV UGC-ul Dvs. LICENȚIAT).

 5. Legea aplicabilă. Acești Termeni de utilizare și orice Termeni adiționali, Litigii generale și Litigii de proprietate intelectuală aplicabile, precum și orice altă reclamație formulată de dumneavoastră împotriva părților HighSoclial.com sau de HighSoclial.com împotriva dumneavoastră în conformitate cu această Secțiune 9, sau legată în alt mod de Servicii, Conținut, Elemente licențiate, UGC, produse sau Proprietatea intelectuală HighSoclial.com, vor fi guvernate, interpretate și soluționate în conformitate cu legile statului California, S.U.A., fără a se ține cont de conflictele sale cu prevederile legale care ar putea aplica legile unei alte jurisdicții. Această secțiune 9 va fi guvernată exclusiv de Legea federală de arbitraj, 9 U.S.C. §1 și următoarele, și nu de legislația oricărui stat, și este aplicabilă în conformitate cu termenii săi, în mod automat. Dumneavoastră și HighSoclial.com sunteți de acord că intenționăm ca această Secțiune 9 să îndeplinească cerința "scrisului" din Legea Federală de Arbitraj. Această Secțiune 9 poate fi modificată numai prin acord reciproc. Oricare dintre părți poate solicita aplicarea acestei Secțiuni 9 în orice instanță competentă.

 6. Renunțarea la acțiunea colectivă. După cum permite legea aplicabilă, atât dvs. cât și HighSoclial.com renunțați la dreptul de a introduce orice dispută ca o acțiune de clasă, consolidată, reprezentativă, colectivă sau de avocat general privat, sau de a participa la o acțiune de clasă, consolidată, reprezentativă, colectivă sau de avocat general privat cu privire la orice dispută introdusă de oricine altcineva. Fără a aduce atingere oricărei dispoziții contrare din Regulile și procedurile de arbitraj cuprinzătoare ale JAMS, arbitrul nu are autoritatea sau jurisdicția de a judeca arbitrajul ca o acțiune colectivă, consolidată, reprezentativă sau de avocat general privat sau de a consolida, uni sau combina în alt mod Disputele diferitelor persoane într-o singură procedură. Fără a aduce atingere dispoziției de arbitraj prevăzute mai sus, în cazul în care se constată că dispoziția privind renunțarea la pretențiile colective, colective, reprezentative și de avocat general privat din prezenta secțiune 9 este nulă sau inaplicabilă în alt mod, orice astfel de pretenții colective, colective, reprezentative sau de avocat general privat trebuie să fie audiate și soluționate printr-o procedură judiciară corespunzătoare, și nu prin arbitraj.

 7. Renunțarea la juriu. ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PĂRȚILE RENUNȚĂ PRIN PREZENTA LA DREPTUL LOR LA UN PROCES CU JURIU ÎN CEEA CE PRIVEȘTE TOATE REVENDICĂRILE ȘI PROBLEMELE CARE DECURG DIN, ÎN LEGĂTURĂ CU, CARE SE REFERĂ LA SAU CARE AU LEGĂTURĂ CU ACEȘTI TERMENI, ÎNCĂLCAREA ACESTORA ȘI/SAU DOMENIUL DE APLICARE A DISPOZIȚIILOR PREZENTEI SECȚIUNI, INDIFERENT DACĂ SUNT DE NATURĂ CONTRACTUALĂ SAU DELICTUALĂ, INCLUSIV ORICE REVENDICARE PENTRU INDUCEREA FRAUDULOASĂ A ACESTORA.

 8. Chestiuni cu valoare redusă. Fără a aduce atingere celor de mai sus, oricare dintre noi poate introduce o cerere de calificare a unui litigiu general (dar nu și a unui litigiu privind proprietatea intelectuală) în instanța pentru litigii cu valoare redusă, sub rezerva Secțiunii 9(f).Supraviețuire. Dispozițiile prezentei secțiuni 9 înlocuiesc orice dispoziții contradictorii ale oricărui acord anterior dintre părți. Prezenta Secțiune 9 va rămâne în vigoare și va produce efecte depline în pofida încetării utilizării de către dvs. a Serviciilor sau a acestor Termeni de utilizare.

10. Dispoziții generale.

 1. Consimțământul sau aprobarea lui Highsocial.com. În ceea ce privește orice prevedere din acești Termeni de utilizare sau orice Termeni adiționali aplicabile care acordă Highsocial.com un drept de consimțământ sau aprobare, sau permite Highsocial.com să exercite un drept la "discreția sa exclusivă", Highsocial.com poate exercita acest drept la discreția sa exclusivă și absolută. Nici un consimțământ sau aprobare Highsocial.com nu poate fi considerat ca fiind acordat de Highsocial.com fără a fi în scris și semnat de un oficial al Highsocial.com.

 2. Indemnizație. După cum permite legea aplicabilă, sunteți de acord să apărați (dacă Highsocial.com solicită acest lucru), să despăgubiți și să țineți Highsocial.com de și împotriva oricăror pretenții, daune, pierderi, costuri, investigații, responsabilități, sentințe, amenzi, penalități, înțelegeri, dobânzi și cheltuieli (inclusiv onorariile avocaților) care rezultă direct sau indirect din sau sunt legate de orice pretenție, proces, acțiune, cerere sau procedură făcută sau intentată împotriva oricărei părți Highsocial.com, sau din cauza investigației, apărării sau soluționării acestora, care rezultă din sau în legătură cu: (i) UGC-ul dvs.; (ii) utilizarea de către dvs. a Serviciilor și activitățile dvs. în legătură cu Serviciile; (iii) încălcarea sau presupusa încălcare de către dvs. a acestor Termeni de utilizare sau a oricăror Termeni adiționali aplicabili; (iv) încălcarea sau presupusa încălcare de către dvs. a oricăror legi, reguli, regulamente, coduri, statute, ordonanțe sau ordine ale oricăror autorități guvernamentale sau cvasi-guvernamentale în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor sau activitățile dvs. în legătură cu Serviciile; (v) informațiile sau materialele transmise prin intermediul dispozitivului dvs., chiar dacă nu au fost trimise de dvs., care încalcă, încalcă sau își însușesc în mod necorespunzător orice drept de autor, marcă comercială, secret comercial, prezentare comercială, brevet, publicitate, confidențialitate sau alt drept al oricărei persoane sau entități; (vi) orice declarație falsă făcută de dvs. și (vii) Highsocial.com să utilizeze informațiile pe care ni le trimiteți (inclusiv UGC-ul dvs.) în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate (toate acestea fiind "Reclamații și pierderi"). Veți coopera în măsura în care părțile Highsocial.com vă vor solicita pe deplin în apărarea oricăror Reclamații și Pierderi. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Părțile Highsocial.com își păstrează dreptul exclusiv de a soluționa, de a face compromisuri și de a plăti orice și toate Revendicările și Pierderile. Părțile Highsocial.com își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricăror revendicări și pierderi. Nu veți soluționa nicio Revendicare și Pierdere fără, în fiecare caz, acordul prealabil scris al unui oficial al Highsocial.com. Această secțiune nu este menită să limiteze nicio cauză de acțiune împotriva noastră pe care o puteți avea, dar la care nu puteți renunța în conformitate cu legislația aplicabilă.

 3. Funcționarea serviciilor; disponibilitatea produselor și serviciilor; aspecte internaționale. Highsocial.com controlează și operează Serviciile din S.U.A. și nu face nicio declarație că Serviciile sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în afara S.U.A. Dacă utilizați Serviciile din alte locații, o faceți din proprie inițiativă și sunteți responsabil pentru respectarea legilor aplicabile privind comportamentul dvs. online și conținutul acceptabil, dacă și în măsura în care se aplică legile.

 4. Controlul exporturilor. Sunteți responsabil pentru respectarea tuturor reglementărilor și legilor comerciale aplicabile, atât străine, cât și naționale. Cu excepția cazurilor autorizate de legislația SUA, sunteți de acord și garantați că nu exportați sau reexportați software-ul în niciun județ sau către orice persoană, entitate sau utilizator final care face obiectul controalelor sau sancțiunilor de export din SUA.

 5. Interpretare. Titlurile utilizate în acești Termeni de utilizare sunt folosite doar ca referință și nu afectează semnificația niciunui termen. "Inclusiv" înseamnă "inclusiv, fără limitare". Singularul include pluralul și viceversa. Acești Termeni de utilizare, precum și Termenii adiționali aplicabili, sunt obligatorii pentru fiecare parte și pentru succesorii și cesionarii autorizați ai acesteia.

 6. Întregul acord. Cu excepția oricăror Termeni adiționali care se aplică utilizării de către dvs. a Serviciilor, pe care vi-i putem notifica sau pune la dispoziție, acesta este întregul acord între dvs. și noi cu privire la utilizarea Serviciilor și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare și contemporane dintre dvs. și noi cu privire la acest subiect.

 7. Separabilitate. Prevederile prezentelor Condiții de utilizare sunt destinate să fie separabile. În cazul în care, din orice motiv, oricare dintre dispozițiile prezentelor Condiții de utilizare este considerată nulă sau inaplicabilă, în totalitate sau parțial, în orice jurisdicție aplicabilă, o astfel de dispoziție va fi ineficace, în ceea ce privește respectiva jurisdicție, în măsura în care este nulă sau inaplicabilă, fără a afecta în vreun fel validitatea sau aplicabilitatea acesteia în orice altă jurisdicție sau celelalte dispoziții ale prezentelor Condiții de utilizare în acea jurisdicție sau în orice altă jurisdicție.

 8. Afiliații, furnizorii și licențiatorii noștri. Afiliații, furnizorii, licențiatorii și alte părți Highsocial.com sunt beneficiari terți intenționați ai acestor Termeni de utilizare.

 9. Fără renunțare. Eșecul sau întârzierea noastră de a exercita sau de a pune în aplicare orice drept, remediu sau dispoziție din acești Termeni de utilizare sau din lege nu va funcționa ca o renunțare la un astfel de drept sau la orice alt drept, remediu sau dispoziție.

 10. Anunțuri. În cazul în care trebuie să vă trimitem notificări în conformitate cu acești Termeni de utilizare sau în legătură cu utilizarea de către dvs. a Serviciilor, prin prezenta vă dați acordul de a primi notificări electronice din partea noastră, fie că sunt adresate la adresa de e-mail asociată contului dvs. sau la o altă adresă de e-mail pe care ne-o furnizați. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, recunoașteți și sunteți de acord că orice comunicare prin e-mail sau prin postări pe Servicii satisface orice cerință legală ca astfel de comunicări să fie făcute în scris. Toate notificările legale către noi trebuie trimise la: [email protected].

 11. Forța majoră. Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru neexecutarea obligațiilor noastre în temeiul sau care decurg din acești Termeni de utilizare sau din Termenii adiționali aplicabile, sau din orice legi sau reglementări aplicabile din cauza oricărui eveniment care nu se află sub controlul nostru rezonabil, inclusiv o tulburare de muncă, o pană de internet sau o întrerupere a serviciului, o întrerupere a comunicațiilor, neexecutarea obligațiilor de către un furnizor de servicii sau de către orice altă terță parte, acte de război sau alte acțiuni ale forțelor militare, terorism, revoltă, agitație civilă, sabotaj, vandalism, accident, incendiu, inundație, acte de forță majoră, grevă, lock-out sau alte conflicte de muncă (indiferent dacă implică sau nu angajații noștri sau ai afiliaților, furnizorilor sau licențiatorilor noștri) sau intervenții legislative sau administrative (inclusiv cele care dau naștere la schimbări de monedă sau care afectează în alt mod capacitatea noastră de a opera sau de a furniza serviciul nook, fie în totalitate, fie parțial).

 12. Modificări ale serviciilor și amendamente la acești termeni de utilizare. În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, putem, la discreția noastră, să schimbăm, să modificăm, să suspendăm, să aducem îmbunătățiri sau să întrerupem orice aspect al Serviciilor, temporar sau permanent, în totalitate sau parțial, în orice moment, cu sau fără a vă anunța, și nu vom fi răspunzători pentru acest lucru. Ne rezervăm dreptul de a modifica din când în când acești Termeni de utilizare, la discreția noastră exclusivă. Utilizarea de către dvs. a Serviciilor după orice modificare pe care o facem constituie acceptarea de către dvs. a celei mai recente versiuni a acestor Termeni de utilizare, așa cum au fost modificați.

 13. Atribuire. Acești Termeni de utilizare și toate drepturile și obligațiile dumneavoastră în temeiul acestora nu pot fi cesionate sau transferate de către dumneavoastră fără acordul nostru prealabil în scris. Noi putem cesiona, transfera sau delega în mod liber acești Termeni de utilizare sau oricare dintre drepturile și obligațiile noastre în temeiul acestora.

 14. Informații de contact. Pentru ajutor cu Serviciile sau dacă aveți întrebări cu privire la Servicii sau la acești Termeni de utilizare, vă rugăm să contactați serviciul clienți la [email protected]. Recunoașteți că nu avem nicio obligație de a vă oferi asistență pentru clienți de niciun fel și că personalul serviciului clienți nu poate modifica sau renunța la acești Termeni de utilizare sau la Termenii adiționali aplicabili.

Politica de rambursare

Toate achizițiile sunt însoțite de o garanție de 7 zile în care clientul poate solicita anularea abonamentului și primirea unei rambursări a sumei inițiale percepute. După șapte zile de la data achiziției inițiale, faza de încălzire a comenzii va fi deja trecută și serviciile complete vor fi deja prestate. În acest moment, Highsocial.com va anula doar abonamentul, dar nu va oferi o rambursare. Cu toate acestea, Highsocial.com va analiza cererea de rambursare și își va folosi puterea discreționară pentru a determina dacă o rambursare poate fi justificată în afara primei săptămâni a abonamentului.

 

Politica de confidențialitate High Social

La Highsocial.com, dorim să știți cum colectăm, folosim, împărtășim și protejăm informațiile despre dumneavoastră. Interacționând cu Highsocial.com prin intermediul site-ului nostru web și al aplicațiilor mobile, sunteți de acord cu utilizarea informațiilor colectate sau transmise, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

Este posibil să modificăm sau să adăugăm la această politică de confidențialitate, așa că vă încurajăm să o revizuiți periodic. Prin utilizarea acestui site sau a acestei aplicații, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și transferul datelor dvs. așa cum sunt descrise în această Politică de confidențialitate. Este posibil să colectăm informațiile dvs. personale din, să le transferăm, să le stocăm și să le procesăm în Statele Unite și în alte țări din afara țării în care locuiți. Dacă nu doriți ca informațiile dvs. să fie colectate, utilizate și transferate așa cum este descris în această politică, vă puteți revoca consimțământul pentru Politica noastră de confidențialitate. Pentru a vă revoca consimțământul, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected]. Dacă vă revocați consimțământul, contul dvs. și informațiile de profil vor fi eliminate de pe site-ul nostru.

Informațiile colectate pe site-urile și aplicațiile noastre sunt stocate în Statele Unite ale Americii; prin urmare, informațiile dvs. pot face obiectul legislației americane. Prin utilizarea site-ului nostru web sau a aplicațiilor noastre mobile, sunteți de acord cu transferul datelor dvs. peste hotare și peste granițe, precum și din țara sau jurisdicția dvs. către alte țări sau jurisdicții din întreaga lume. Legile care guvernează datele în țara dvs. de origine pot fi diferite de cele din țările în care sunt transferate datele. Prin accesarea și utilizarea site-ului nostru web și a aplicațiilor noastre mobile, sunteți de acord cu transferul datelor dvs. în acest mod.

Domeniul de aplicare al prezentei politici

Această politică se aplică informațiilor pe care le colectăm sau le folosim pe site-urile și aplicațiile deținute sau controlate de Highsocial.com sau de afiliații săi ("Highsocial.com"). Această politică se aplică tuturor serviciilor oferite de Highsocial.com și de afiliații săi, inclusiv serviciilor pe care Highsocial.com le oferă pe dispozitive mobile.

Politica noastră de confidențialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau site-urilor legate de serviciile noastre. Politica noastră de confidențialitate nu acoperă practicile de informare ale altor companii și organizații care fac publicitate serviciilor noastre și care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel și alte tehnologii pentru a servi și oferi anunțuri relevante.

High Social și UE - Scutul de confidențialitate UE-SUA

Highsocial.com respectă Cadrul de protecție a confidențialității UE - SUA pentru informațiile personale transferate în Statele Unite de la utilizatorii din UE. În conformitate cu acest cadru, Highsocial.com se supune puterilor de executare ale Comisiei Federale pentru Comerț. Highsocial.com respectă Cadrul de protecție a confidențialității UE-SUA, așa cum a fost stabilit de către Departamentul de Comerț al SUA în ceea ce privește colectarea, utilizarea și păstrarea informațiilor personale din țările membre ale Uniunii Europene. Highsocial.com a certificat că aderă la principiile Scutului de confidențialitate privind notificarea, alegerea, responsabilitatea pentru transferul ulterior, securitatea, integritatea datelor și limitarea scopului, accesul și recursul, executarea și răspunderea. În cazul în care există un conflict între politicile din această politică de confidențialitate și principiile Scutului de confidențialitate, vor prevala principiile Scutului de confidențialitate.

În conformitate cu principiile Scutului de confidențialitate UE-SUA, Highsocial.com se angajează să rezolve plângerile privind confidențialitatea dvs. și colectarea sau utilizarea informațiilor dvs. personale. Persoanele din Uniunea Europeană care au întrebări sau reclamații cu privire la această politică de confidențialitate trebuie să contacteze mai întâi Highsocial.com

la adresa [email protected].

Highsocial.com s-a angajat în continuare să trimită plângerile nerezolvate privind confidențialitatea în conformitate cu Principiile Scutului de confidențialitate UE-SUA către BBB EU Privacy Shield, un furnizor alternativ de soluționare a litigiilor non-profit situat în Statele Unite și operat de către Council of Better Business Bureaus. Dacă nu primiți o confirmare în timp util a plângerii dumneavoastră sau dacă plângerea dumneavoastră nu este soluționată în mod satisfăcător, vă rugăm să vizitați www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ pentru mai multe informații și pentru a depune o plângere.

În cele din urmă și în anumite circumstanțe, persoanele fizice din UE pot avea, de asemenea, dreptul de a invoca arbitrajul obligatoriu în fața Grupului special privind Scutul de confidențialitate. Vă rugăm să consultați https://www.dataprivacyframework.gov/ pentru mai multe informații despre opțiunea de arbitraj obligatoriu.

Tehnologia noastră

Ce sunt cookie-urile? Un cookie este un mic fișier text stocat pe computerul unui utilizator în scopul înregistrării. Există două tipuri de module cookie:

 • Cookie-urile de sesiune sunt utilizate pentru a vă facilita navigarea pe site-urile web. Un modul cookie de identificare a sesiunii expiră atunci când vă închideți browserul.

 • Cookie-urile persistente sunt utilizate pentru a ne face să funcționeze tehnologia, deoarece ne permit să urmărim și să țintim interesele utilizatorilor noștri pentru a îmbunătăți experiența pe site-urile noastre web. Cookie-urile persistente rămân pe hard disk-ul dvs. pentru o perioadă de timp extinsă. Puteți elimina cookie-urile persistente urmând instrucțiunile furnizate în fișierul de "ajutor" al browserului dvs. de internet.

Ce sunt etichetele pixel? O etichetă pixel (cunoscută și sub numele de "web beacon") este un tip de tehnologie plasată pe un site web sau în corpul unui e-mail în scopul urmăririi activității pe site-urile web sau atunci când e-mailurile sunt deschise sau accesate și este adesea utilizată în combinație cu modulele cookie.

Alte medii (aplicații mobile)

În mediile care nu acceptă cookie-uri, cum ar fi aplicațiile mobile, putem utiliza alte tehnologii similare în același scop ca și cookie-urile. Pentru a difuza anunțurile noastre în aplicațiile mobile, colectăm identificatori, cum ar fi Google Advertising ID sau Apple IDFA, în funcție de sistemul de operare al dispozitivului dvs. mobil.

Conectarea mediilor

Pentru a vă oferi reclame personalizate și pentru a vă oferi o experiență online fără întreruperi, este posibil să legăm identificatorii dvs. în diferitele medii pe care le utilizați. În niciun moment nu colectăm date personale de identificare, cum ar fi numele sau adresa dvs. pentru a opera această legătură.

Informații pe care le colectăm

Highsocial.com colectează informații pentru a oferi servicii mai bune utilizatorilor noștri valoroși. Colectăm informații în următoarele moduri:

 • Informațiile pe care ni le furnizați. De exemplu, Highsocial.com colectează informații personale atunci când vă creați un cont pe Highsocial.com; când plasați o comandă; când participați la promoții sau concursuri, cum ar fi numele, adresa de e-mail, data nașterii, sexul și codul poștal; și când utilizați forumul nostru online.
 • Informații pe care le obținem din utilizarea serviciilor noastre. Colectăm informații despre serviciile pe care le utilizați și despre modul în care le utilizați, cum ar fi informații despre modul în care utilizați site-urile și aplicațiile noastre mobile, vizitați un site web care utilizează serviciile noastre de publicitate, vizualizați sau interacționați cu reclamele și conținutul nostru, precum și informații despre computerul sau dispozitivul dvs. mobil. Aceste informații pot include:
 • Informații despre dispozitiv
 • Colectăm informații specifice dispozitivului, cum ar fi modelul hardware, versiunea sistemului de operare, identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon. Highsocial.com poate asocia identificatorii dispozitivului dvs. sau numărul de telefon cu contul dvs. de Highsocial.com.
 • Informații despre jurnal
 • Atunci când utilizați serviciile noastre sau vizualizați conținutul furnizat de Highsocial.com, colectăm și stocăm automat anumite informații în jurnalele serverului nostru. Acestea includ:
 • Detalii despre modul în care utilizați serviciile noastre (de exemplu, interogările dvs. de căutare).
 • Adresa IP
 • Informații despre evenimente ale dispozitivului, cum ar fi accidentările, activitatea sistemului, setările hardware, tipul de browser, limba browserului, data și ora solicitării dvs. și URL-ul de trimitere
 • Cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs. pe contul dvs. Highsocial.com
 • Informații despre locație
 • Atunci când utilizați serviciile Highsocial.com, este posibil să colectăm și să procesăm informații despre locația dvs. reală. Utilizăm diverse tehnologii pentru a determina locația, inclusiv adresa dumneavoastră IP, GPS și alți senzori care pot, de exemplu, să furnizeze Highsocial.com informații despre dispozitivele din apropiere, punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă.
 • Dacă ați descărcat una sau mai multe dintre aplicațiile noastre mobile, este posibil să aveți opțiunea de a opta pentru partajarea locației pentru capacități suplimentare ale aplicației. Este posibil să folosim aceste informații pentru a vă oferi servicii bazate pe locație, cum ar fi publicitatea, rezultatele căutărilor și alt conținut personalizat. Majoritatea dispozitivelor mobile vă permit să dezactivați serviciile de localizare. Cel mai probabil, aceste controale se află în meniul de setări al dispozitivelor; cu toate acestea, dacă aveți întrebări despre cum să dezactivați serviciile de localizare ale dispozitivului dvs. vă recomandăm să contactați operatorul de servicii mobile sau producătorul dispozitivului.
 • Numerele unice de cerere
 • Anumite servicii includ un număr unic de cerere. Acest număr și informații despre instalarea dvs. pot fi trimise către Highsocial.com atunci când instalați sau dezinstalați un anumit serviciu sau când un serviciu contactează periodic serverele noastre, de exemplu pentru actualizări.
 • Depozitare locală
 • Highsocial.com poate colecta și stoca informații - inclusiv informații personale - la nivel local pe dispozitivul dvs., utilizând mecanisme precum stocarea web a browserului și memoria cache a datelor aplicației.
 • Cookie-uri și tehnologii similare
 • Highsocial.com poate seta și accesa cookie-uri pe computerul dumneavoastră. De asemenea, putem seta și accesa identificatori de dispozitiv care pot include adresa IP, informații despre agentul utilizatorului (de exemplu, versiunea browserului, tipul și versiunea sistemului de operare) și identificatori furnizați de dispozitiv. Odată ce interacționați cu serviciile, site-ul (site-urile) și/sau aplicația (aplicațiile) noastre, Highsocial.com poate recunoaște dispozitivul dvs. pentru a vă oferi o experiență personalizată, independent de setările dispozitivului dvs.
 • Highsocial.com permite altor întreprinderi de încredere să utilizeze cookie-uri sau tehnologii similare în scopuri publicitare și de cercetare în cadrul serviciilor noastre. Aceste informații sunt utilizate pentru a difuza reclame pentru produsele sau serviciile Highsocial.com sau pentru produsele sau serviciile altor companii atunci când vizitați acest site web sau alte site-uri web. Aceste companii utilizează informații care nu permit identificarea personală (de exemplu, informații despre fluxul de clicuri, tipul de browser, ora și data, subiectul anunțurilor pe care s-a dat clic sau pe care s-a trecut, informații despre hardware/software, ID-ul cookie-urilor și al sesiunii) și informații care permit identificarea personală (de exemplu, adresa IP statică) în timpul vizitelor dvs. pe acest site web și pe alte site-uri web pentru a vă oferi reclame despre bunuri și servicii care ar putea fi de un interes mai mare pentru dvs. Aceste părți utilizează de obicei un cookie, un web beacon sau alte tehnologii de urmărire similare pentru a colecta aceste informații. Utilizarea de către alte companii a modulelor cookie și a identificatorilor de dispozitiv este supusă propriilor politici de confidențialitate, nu acesteia. Agenții de publicitate sau alte companii nu au acces la modulele cookie ale Highsocial.com. Dacă doriți mai multe informații despre această practică și pentru a vă cunoaște opțiunile de a nu permite ca aceste informații să fie folosite de aceste companii, vizitați https://thenai.org/.
 • Highsocial.com utilizează balize web pentru a accesa cookie-urile Highsocial.com în interiorul și în afara rețelei noastre de site-uri web și în legătură cu produsele și serviciile Highsocial.com.
 • Comunicări prin e-mail
 • Pentru a ne ajuta să facem e-mailurile mai utile și mai interesante, deseori primim o confirmare atunci când deschideți un e-mail de la Highsocial.com sau de la afiliații săi, dacă computerul dvs. acceptă astfel de funcții.
 • Social Media. Highsocial.com se angajează cu oaspeții pe mai multe platforme de social media (de exemplu, Facebook, Instagram, Twitter și Pinterest). Dacă ne contactați pe vreuna dintre platformele noastre de socializare, vă putem contacta prin mesaj direct. În aceste cazuri, interacțiunile dvs. cu noi sunt guvernate de această politică de confidențialitate, precum și de politica de confidențialitate a platformei de social media pe care o utilizați.
 • Widgeturi pentru social media. Site-urile și aplicațiile noastre mobile includ funcții de social media, cum ar fi butonul "Like" de pe Facebook, widget-urile Google Plus, Pinterest și Twitter. Aceste funcții pot colecta informații despre adresa dvs. de IP și despre pagina pe care o vizitați pe site-ul nostru și pot seta un cookie sau pot utiliza alte tehnologii de urmărire. Caracteristicile și widgeturile de social media sunt fie găzduite de o terță parte, fie găzduite direct pe site-ul nostru. Interacțiunile dvs. cu aceste funcții sunt guvernate de politicile de confidențialitate ale companiilor care le furnizează.

Cookie-uri, urmărire și publicitate bazată pe interese

Funcția de "ajutor" a browserului dvs. ar trebui să conțină instrucțiuni privind modul în care vă puteți seta computerul să accepte toate modulele cookie, să vă notifice atunci când este emis un modul cookie sau să nu mai primiți module cookie în niciun moment. Dacă vă setați dispozitivul pentru a nu primi cookie-uri în orice moment, anumite servicii personalizate nu vă pot fi furnizate și, în consecință, este posibil să nu puteți profita pe deplin de toate caracteristicile noastre.

Advertiseri terți și linkuri către alte site-uri web

Site-ul nostru include reclame bazate pe interese ale unor terțe părți care utilizează informațiile pe care ni le puneți la dispoziție atunci când interacționați cu site-urile, conținutul sau serviciile noastre. Anunțurile bazate pe interese vă sunt afișate pe baza informațiilor obținute în urma unor activități cum ar fi achiziționarea pe site-urile noastre, vizitarea site-urilor care conțin conținut sau anunțuri Highsocial.com sau interacțiunea cu instrumentele Highsocial.com.

Cum sunt utilizate informațiile dumneavoastră?

Exemple de utilizare a informațiilor pe care le colectăm includ:

 • Îndeplinirea produselor și serviciilor

 • Îndepliniți și gestionați achizițiile, comenzile, plățile și retururile/schimburile

 • Răspundeți la solicitările de informații despre produsele și serviciile noastre pe site-ul nostru web, site-ul web mobil sau aplicațiile mobile sau pentru a vă servi în alt mod

 • Să ne conectăm cu dvs. în ceea ce privește serviciul clienți prin intermediul centrului nostru de contact sau al platformelor de socializare

 • Administrarea de loterii și concursuri

 • Vă permite, prin intermediul site-ului nostru web sau al aplicațiilor mobile, să vă înscrieți la buletinul nostru informativ prin e-mail, să căutați produse și să verificați disponibilitatea, să verificați prețurile, să oferiți evaluări și recenzii ale produselor, să vă urmăriți comenzile, să actualizați informațiile din cont etc.

 • Scopurile noastre de marketing

 • Furnizarea de cupoane și promoții, buletine informative, e-mailuri, mesaje mobile și notificări în social media de la Highsocial.com și de la partenerii, vânzătorii sau afiliații Highsocial.com

 • Furnizarea de caracteristici interactive pe site-ul web sau pe aplicațiile mobile, cum ar fi recenzii de produse sau oferte săptămânale, trimiterea de comunicări de marketing și alte informații cu privire la produse, servicii și promoții

 • Administrarea de concursuri, tombole, promoții, sondaje etc.

 • Operațiuni interne

 • Îmbunătățirea eficienței site-ului nostru web, a magazinelor, a experienței mobile și a eforturilor de marketing

 • Efectuarea de cercetări și analize, inclusiv sondaje

 • Efectuarea altor activități de afaceri, după cum este necesar

 • Conformitate juridică

 • De exemplu, asistați la aplicarea legii și răspundeți la solicitări de natură juridică/regulamentară.

Informații pe care le împărtășim

Nu împărtășim informații personale cu companii, organizații și persoane din afara Highsocial.com, cu excepția cazului în care se aplică una dintre următoarele circumstanțe:

 • Cu consimțământul dumneavoastră: Vom împărtăși informații personale cu companii, organizații sau persoane din afara Highsocial.com atunci când este cazul.

 • Pentru prelucrare externă: Furnizăm informații cu caracter personal afiliaților noștri sau altor întreprinderi sau persoane de încredere pentru a le prelucra pentru noi, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și cu orice alte măsuri de confidențialitate și securitate adecvate.

 • Furnizori de servicii: Este posibil să împărtășim informațiile pe care le colectăm cu companii care ne furnizează servicii de asistență (cum ar fi furnizorii de e-mail, servicii de marketing mobil, furnizori de analiză, furnizori de găzduire web, furnizori de call center/chat, furnizori de loterii, procesatori de plăți, servicii de îmbunătățire a datelor sau furnizori de prevenire a fraudelor) sau care ne ajută să ne comercializăm produsele și serviciile. Este posibil ca aceste companii să aibă nevoie de informații despre dvs. pentru a-și îndeplini funcțiile.

 • Din motive juridice: Vom împărtăși informații personale cu companii, organizații sau persoane din afara Highsocial.com dacă avem o convingere de bună credință că accesul, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informațiilor este necesară în mod rezonabil pentru:

  • să respecte orice lege, regulament, procedură legală sau cerere guvernamentală aplicabilă.
  • Să aplice Termenii de utilizare, inclusiv investigarea potențialelor încălcări.
  • Detectarea, prevenirea sau rezolvarea în alt mod a fraudelor, a problemelor de securitate sau a problemelor tehnice.
  • Protejarea împotriva prejudicierii drepturilor, proprietății sau siguranței Highsocial.com, a utilizatorilor noștri sau a publicului, așa cum este cerut sau permis de lege

Acest lucru nu include vânzarea, închirierea, partajarea sau divulgarea în alt mod a informațiilor de identificare personală ale clienților în scopuri comerciale.

În cazul în care Highsocial.com trece printr-o fuziune, reorganizare corporativă, achiziție sau vânzare de active, datele dvs. personale pot fi partajate. Dacă nu doriți ca noi să împărtășim datele dvs. personale în aceste moduri, vă rugăm să nu ni le furnizați.

Vă rugăm să rețineți că Highsocial.com poate fi obligat să elibereze informațiile personale ale unei persoane ca răspuns la solicitările legale ale autorităților publice pentru a îndeplini cerințele de securitate națională și/sau de aplicare a legii.

În contextul unui transfer ulterior, Highsocial.com este responsabil pentru prelucrarea informațiilor cu caracter personal pe care le primește în cadrul Scutului de confidențialitate și pe care le transferă ulterior unei terțe părți care acționează în calitate de agent în numele său. Highsocial.com rămâne răspunzător în temeiul principiilor dacă agentul său prelucrează astfel de informații cu caracter personal într-o manieră neconformă cu principiile, cu excepția cazului în care organizația dovedește că nu este responsabilă pentru evenimentul care a dat naștere prejudiciului.

Accesarea și actualizarea informațiilor dumneavoastră personale

Highsocial.com recunoaște dreptul individului de a avea acces la datele sale personale. Ori de câte ori utilizați serviciile noastre, ne propunem să vă oferim acces la informațiile dumneavoastră personale. În cazul în care aceste informații sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge - cu excepția cazului în care trebuie să păstrăm aceste informații în scopuri comerciale sau juridice legitime. Atunci când vă actualizați informațiile personale, este posibil să vă cerem să vă verificați identitatea înainte de a da curs solicitării dumneavoastră.

Este posibil să respingem solicitările care sunt nejustificat de repetitive, necesită un efort tehnic disproporționat (de exemplu, dezvoltarea unui nou sistem sau schimbarea fundamentală a unei practici existente), riscă să afecteze confidențialitatea altor persoane sau ar fi extrem de nepractice (de exemplu, solicitări privind informații care se află în sisteme de rezervă).

În cazul în care putem asigura accesul la informații și corectarea acestora, o vom face gratuit, cu excepția cazului în care acest lucru ar necesita un efort disproporționat. Ne propunem să ne menținem serviciile într-un mod care să protejeze informațiile împotriva distrugerii accidentale sau rău intenționate. Din acest motiv, după ce ștergeți informațiile din serviciile noastre, este posibil să nu ștergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active și să nu eliminăm informațiile din sistemele noastre de backup.

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră. În cazul în care datele dumneavoastră sunt incorecte, incomplete sau irelevante, puteți solicita corectarea sau eliminarea lor. Pentru a accesa sau actualiza informațiile dvs. personale, trimiteți un e-mail la [email protected] cu datele dvs. de contact actuale și cu informațiile personale pe care doriți să le accesați. Vă vom furniza informațiile personale solicitate, dacă acestea sunt disponibile în mod rezonabil, sau vom descrie tipurile de informații personale pe care le colectăm în mod obișnuit.

E-mail Opt-out

Highsocial.com și terții furnizori, parteneri și afiliați comunică cu utilizatorii care se abonează la serviciile noastre în mod regulat prin e-mail. De exemplu, putem utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă confirma cererea, pentru a vă trimite notificări de plată, pentru a vă trimite promoții, pentru a vă trimite informații despre modificările aduse produselor și serviciilor noastre și pentru a trimite notificări și alte comunicări, conform cerințelor legale. În general, utilizatorii nu pot renunța la aceste comunicări, dar acestea vor fi mai degrabă de natură informativă decât promoțională.

Cu toate acestea, vă oferim posibilitatea de a vă exercita o opțiune de dezabonare dacă nu doriți să primiți alte tipuri de comunicare din partea noastră, cum ar fi e-mailuri sau actualizări de la noi cu privire la noile servicii și produse oferite pe Site-uri. Opțiunea de renunțare poate fi exercitată prin bifarea sau debifarea căsuței corespunzătoare, dacă o astfel de căsuță de bifare este disponibilă în punctele în care sunt colectate datele cu caracter personal sau prin contactarea noastră. Vom procesa cererea dvs. de dezabonare cât mai curând posibil, dar vă rugăm să fiți conștienți de faptul că, în anumite circumstanțe, este posibil să mai primiți câteva mesaje până când dezabonarea este procesată. De asemenea, puteți renunța la primirea unor astfel de e-mailuri făcând clic pe linkul "dezabonare" din textul e-mailului.

Mobil

 • Notificări push: Puteți renunța în orice moment să mai permiteți Highsocial.com să vă trimită notificări push prin ajustarea permisiunilor de notificare în setările de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

 • Geo-locație: Puteți renunța în orice moment să mai permiteți ca Highsocial.com să acceseze datele de localizare prin ajustarea permisiunii din dispozitivul dumneavoastră mobil.

Drepturile de confidențialitate din California

Secțiunea 1798.83 din Codul civil al Californiei permite vizitatorilor noștri care sunt rezidenți în California să solicite anumite informații cu privire la divulgarea de către noi a datelor cu caracter personal către terți în scopuri de marketing direct. Pentru a face o astfel de cerere, vă rugăm să ne contactați la [email protected]. Pentru toate solicitările, trebuie să includeți numele dvs. complet, adresa stradală, orașul, statul și codul poștal. Nu vom accepta solicitări prin telefon, poștă sau fax și nu suntem responsabili pentru notificările care nu sunt etichetate sau trimise corect sau care nu au informații complete.